V Praze 7 bylo celkem 30 478 právoplatných voličů. Volebních obálek bylo vydáno 20 368, odevzdaných obálek 20 344 z toho platných hlasovacích lístků bylo 20 189. Volební účast 66,83. Podrobná tabulka následuje na další stránce.

Foto: Ari Lieberman

Obec Praha 7 – souhrnné informace

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
36 36 100,00 30 478 20 368 66,83 20 344 20 189 99,24

Tabulka: Obec Praha 7

Obec Praha 7

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
  1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 1 414 7,00 X X
  2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 2 388 11,82 X X
  3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 2 967 14,69 X X
  4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 189 0,93 X X
  5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 84 0,41 X X
  6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 62 0,30 X X
*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 3 294 16,31 0 0,00
  8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 1 939 9,60 X X
*9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 7 852 38,89 0 0,00
*) postupující kandidát