Praha chce pomoct řešit dopady koronakrize, které postihly všechny pražské podnikatele bez rozdílu. Ti teď mají ještě měsíc nato, aby si zažádali o slevu z nájmu formou elektronické žádosti na webových stránkách Realitního portálu hlavního města Prahy. Vedení pražské metropole chce tímto krokem nabídnout pomocnou ruku všem nájemcům nebytových prostor, kteří od počátku pandemie čelí vysokým ztrátám.

Podnikatelé se sídlem v Praze mají ještě měsíc šanci získat od města slevu z nájmu. Zažádat o ni mohou až do konce května vyplněním elektronického formuláře „Žádost na slevu z nájemného v prostorách hl. m. Prahy“, který naleznou na webových stránkách Realitního portálu Praha. Díky němu dostanou slevu na nájemném ve výši 30 % za 3. a 4. čtvrtletí roku 2020.


Pražští radní ve zbývajících dvou letech chtějí urychlit rozvoj města včetně Prahy 7


„Jsme si plně vědomi současné krizové situace spojené nemocí covid-19, která má vážné ekonomické důsledky pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy, a proto hledáme stále cesty, jak jim co nejvíce ulehčit. Rada hlavního města Prahy proto rozhodla o další vlně poskytnutí slev na nájemném, a to ve výši třicet procent,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Přijatá opatření pro pomoc podnikatelům

Rada hlavního města Prahy toto opatření schválila na konci března letošního roku. 30% sleva z měsíčního nájemného uhrazeného za 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 bude poskytnuta všem podnikatelům a živnostníkům, jejichž činnost musela být v důsledku pandemie Covid-19 výrazně omezena. Sleva se automaticky odečte z nájmů v příštích měsících.

Do konce května na území Prahy navíc nemusí provozovatelé restauračních předzahrádek platit za jejich provoz. Toto opatření funguje už od loňského dubna, podobně jako za užívání veřejného prostranství v případě venkovního prodeje.

Praha jednotlivé kroky projednává prostřednictvím Poradní ekonomické skupiny a Komise pro restrukturalizaci pražské ekonomiky. Zatímco poradní ekonomická skupina řeší problémy ryze aktuální, Komise pro restrukturalizaci pražské ekonomiky se zabývá dlouhodobějším směřováním Prahy v otázkách udržitelného hospodářství. V čele těchto orgánů stojí radní Jan Chabr (TOP 09), který prostřednictvím videokonferencí konzultuje jednotlivé postupy s dalšími politiky, úředníky i zástupci podnikatelského sektoru.

Autorka: Sabina Prokopcova