Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo v pondělí 19. prosince rozpočet na rok 2023. Přijatý plán počítá s pomocí potřebným i důležitými investicemi do oprav a rozšiřování kapacit škol a školek, bytové infrastruktury či veřejného prostoru.

Rozpočet Prahy 7 na rok 2023 činí 568,2 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější položky patří příspěvek na provoz mateřských a základních škol, zajištění sociální péče pro seniory, provoz Polikliniky Prahy 7 či finance na údržbu a úklid chodníků a parků.

Plánované investiční akce městskou část v příštím roce vyjdou na 189,2 mil. Kč. Největší částka 88,9 mil. Kč půjde do oblasti správy majetku, především na rekonstrukce bytových domů a rozšiřování bytového fondu. Na opravy školních budov a rozšíření jejich kapacit počítá rozpočet s částkou 51,8 mil. Kč. Do oblasti životního prostředí, rozvoje a péče o veřejný prostor plánuje Praha 7 v příštím roce investovat 42,6 mil. Kč.


Záznam průběhu hlasování Zastupitelstva o rozpočtu a dalších bodech


Podle zástupce starosty Prahy 7 Paval Vyhnánka, který má v kompetenci finance a rozpočet městské části, mezi největší investice v příštím roce patří rekonstrukce bytového domu v ul. Přístavní 44. Praha 7 se zaměřuje také na energetickou náročnost objektů. V dalších domech proběhne rekonstrukce rozvodů a systémů vytápění.

Zároveň je v přípravě projekt výstavby nového městského nájemního domu s byty a občanskou vybaveností v ulici Za Papírnou. Dalším významným projektem, v příštím roce je chystaná realizace nového parku U Vody mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Plánuje se také rekonstrukce vnitrobloku U Uranie a výsadba nových stromů v ulicích.

„Vzhledem k intenzivnímu rozvoji Prahy 7 a s tím spojenému nárůstu obyvatel musíme udržet dosavadní tempo rozšiřování kapacit škol a školek“. uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

Největším připravovaným projektem bude výstavba Základní školy Jana Vodňanského, která pojme až 600 žáků. Zároveň se v příštím roce uskuteční architektonická soutěž na novou školku v ulici Rajská. Chystají se také nové dětské skupiny, především pro menší děti. A po úspěchu první městské lesní školky v Praze jsou v plánu i další podobná předškolní zařízení v přírodě.

Autor: Martin Vokuš a redakce