Městská část Praha 7 úspěšně implementovala inovativní aplikaci CaseMan, která se stala vítězem soutěže Chytrá města 2023. Aplikace funguje jako propojení mezi veřejným, neziskovým a státním sektorem v oblasti sociálních služeb. Jejím hlavním cílem je usnadnit koordinaci a propojení dat při poskytování péče klientům sociálních služeb.

Interní rozhraní aplikace je aktuálně v provozu pro Kontaktní místo pro bydlení, a v první polovině následujícího roku plánují rozšířit funkcionalitu i pro externí uživatele, tedy občany. Občané tímto získají přístup k jejich Kartě klienta, plánování péče, správu dokumentů a další interakce prostřednictvím elektronických formulářů.

V rámci projektu CaseMan vznikl i podrobný Katalog služeb, který shromažďuje informace o organizacích poskytujících sociální péči, včetně kontaktů a popisu poskytovaných služeb. Pracovníkům to umožňuje lépe plánovat adekvátní pomoc v souladu s potřebami klienta.

Kromě toho byly vypracovány modelové životní situace, které slouží klientům k navigaci a poskytují jim přehled o možnostech péče a pomoci od relevantních organizací.


Pacientům poskytují podporu a porozumění pacientské organizace
● Další zajímavé články pro seniory a jejich blízké na www.seniorclub.cz


V soutěži Chytrá města získala Praha 7 první místo v kategorii Projekt pro město do 50 tisíc obyvatel. Zástupci městské části vyjádřili radost z tohoto ocenění a plánují další rozvoj aplikace. Ten zahrnuje integraci dalších vnitřních procesů úřadu a rozšíření na další skupiny uživatelů, včetně sociálních pedagogů a bytových komisí.

Finančně byl projekt podpořen z rozpočtu MHMP v rámci výzvy „Projekty ICT Smart Cities“. Na vývoji aplikace dle požadavků odboru sociálního začleňování MČ Praha 7 se podílela firma Meta IT.

Úvodní foto: Cenu pro vítězný projekt Chytrá města 2023 si za Prahu 7 převzali (zleva) radní Jakob Hurrle, vedoucí odboru sociálního začleňování, Kateřina Laskovská, odborná referentka pro elektronickou aplikaci, Petra Oliva Novotná a Radim Lokos ze spol. Meta IT. Foto: MČ Praha 7

Autor: Martin Vokuš a redakce