Ve čtvrtek 14. června 2018 se na Výstavišti Praha Holešovice uskuteční již 12. ročník celopražské zábavně-preventivní akce Bezpečné prázdniny. Projekt zaměřený na nástrahy a nebezpečí, jimž mohou být děti vystaveny během prázdninového období, pořádá MČ Praha 7 za finanční podpory hl. m. Prahy. Letos se Bezpečných prázdnin zúčastní na 2 500 dětí ze 13 pražských městských částí.

Foto: MČ Praha 7

Ve čtvrtek 14. června 2018 se na Výstavišti Praha Holešovice uskuteční již 12. ročník celopražské zábavně-preventivní akce Bezpečné prázdniny. Projekt zaměřený na nástrahy a nebezpečí, jimž mohou být děti vystaveny během prázdninového období, pořádá MČ Praha 7 za finanční podpory hl. m. Prahy. Letos se Bezpečných prázdnin zúčastní na 2 500 dětí ze 13 pražských městských částí.

Mohlo by Vás zajímat

V Praze 7 fungovala letní školka

Akce je tématicky zaměřena na žáky 1. – 5. tříd základních škol. Děti se v rámci bohatého programu seznámí z řadou užitečných informací z oblasti bezpečnosti silničního provozu či nebezpečí při sportu a dalších prázdninových aktivitách. Poukázáno bude i na rizika, která jim hrozí, když zůstanou samotné doma. Zároveň se dozvědí, jak poskytnout první pomoc nebo jak zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Nahlédnou také do problematiky drog, šikany a obtěžování. V soutěžích pak dostanou příležitost si své nově nabyté poznatky otestovat. Připravena je řada cen a dárků. Každý z účastníků zároveň obdrží informační brožurku Bezpečné prázdniny, kterou MČ Praha 7 vydává jako praktického rádce a pomocníka při krizových situacích.

V průběhu akce vystoupí na pódiu animátoři s hrami a soutěžemi.
Na Bezpečných prázdninách budou mít svá stanoviště: Policie ČR, Krajské vojenské velitelství, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Imperativ, Linka bezpečí, PROGRESSIVE, Centrum primární prevence Drop In, o.p.s., BESIP, YMCA Praha, Zdraví-život, ZOO Praha, Český červený kříž, Česká koalice proti tabáku, Promotým Praha.

Bezpečné prázdniny se uskuteční v areálu Výstaviště Praha Holešovice od 9.00 do 13.00 hodin.

Autor: Martin Vokuš