VOK budou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin.

Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, tak aby se maximálně využil celý objem VOK.  

Čís.

Stanoviště

Měsíc

stan.

Duben

Květen

Červen

1

Čechova x Nad Královskou oborou

16. 04.

28. 05.

04. 06.

1A

Jana Zajíce x U Sparty

03. 04.

21. 05.

11. 06.

4

Tusarova proti č.5

10. 04.

29. 05.

12. 06.

5

Ortenovo nám. x U Pergamenky

24. 04.

15. 05.

19. 06.

6

U Průhonu x Na Maninách

17. 04.

22. 05.

18. 06.

8

U Studánky č. 22 x Malířská

24. 04.

28. 05.

05. 06.

9

Letohradská x U Letenského sadu

23. 04.

15. 05.

19. 06.

11

Osadní x Dělnická

17. 04.

22. 05.

25. 06.

12

Tusarova před č.52

03. 04.

14. 05.

04. 06.

13

U Městských domů x Poupětova

09. 04.

14. 05.

11. 06.

14

U Vody x Jankovcova

16. 04.

07. 05.

05. 06.

14A

Za Papírnou

10. 04.

21. 05.

25. 06.

15

Šimáčkova, proti domu č.8

30. 04.

29. 05.

26. 06.

16

Pplk. Sochora, proti domu č.p.14

09. 04.

07. 05.

18. 06.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Odpad je možné odevzdat i ve sběrných dvorech a ve stabilních sběrnách nebezpečných odpadů: Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel. 266 00 72 99, provozní doba: Po – Pá 8,30 – 17,00 hod. – v letním období do 18,00 hod., So 8,30 – 15,00 hod. všechny druhy odpadů.