CENÍK REKLAM PLATNÝ 1.2. 2020

Druh reklamy Velikost body (pixely) Doba prezentace a cena Kč

Standard banner

468 x 60

nebo

300 x 300

1 měsíc 1 900
3 měsíce 3 500
6 měsíců 4 800
12 měsíců

7 700

Ekonomický banner

300 x 200

1 měsíc 1 400
3 měsíce 2 800
6 měsíců 4 200
12 měsíců 6 900
PR články

max. 3 normostrany textu (A4) max. 4 fotografie ve formátu JPEG, GIF, TIFF. Minimální velikost fotografií v textu je š. 625 x v. 352 bodů (pixelů). (Na tuto velikost budou fotografie/obrázky i videa upraveny

Vložení videa
kód dodá zadavatel, nebo natočíme, viz ceník níže

PEREX doprovodných PR článkú k videím s miniaturou úvodní fotografie vlevo a odkazem na samotný PR článek zobrazujeme na prvních pozicích pod úvodní fotografií a redakčním PEREXem nejnovějšího příspěvku. Pořadí umístění je určeno pořadím v jakém jsou zadávány. Pro zvýraznění je možné objednat za zvýhodněnou cenu i reklamní banner v pravém sloupci stránky s odkazem buď na PR článek, nebo přímo na webové stránky zadavatele. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro podrobnosti.

1 měsíc 1 500
3 měsíce 2 400
6 měsíců 3 400
12 měsíců 4 000
Slevy:

2 reklamy 10%
3 reklamy 15%
4 reklamy 20%
PLACENÉ ODKAZY

Vkládání odkazů do stránek se související tématikou
je možné jen v případě, že tyto nejsou autorsky chráněné třetími stranami. Cena za první měsíc je 250 Kč a 50 Kč za každý další započatý měsíc, za maximum 5 odkazů na stránce.
….
Vkládání maximálního počtu 5. odkazů do vlastních stránek je zdarma

NATÁČENÍ VIDEÍ

Max. 4 hodiny natáčení, zpracování videa, umístění na internet www.youtube.com a následné vložení kódu videa do PR článků: 3500 Kč, každá další hodina 350 Kč.

Cena nezahrnuje práci redaktora (příprava textu komentáře a nahrávka komentáře), ani cestovní náklady mimo Prahu. Doporučená optimální délka finálního videoklipu je do deseti minut.

Podmínky:

Nepřípustné jsou reklamy, které lze považovat za porušování platných zákonů České republiky, nebo které obsahují vulgární či sprosté výrazy, podněcují k rasové, nebo náboženské nesnášenlivosti.

Provozovatel ani jiné osoby s činností TVsenior.cz jakkoliv spjaté nenesou zodpovědnost za poškozování či porušování autorských práv ve vztahu k dodaným reklamám. Tuto zodpovědnost nese v plné míře zadavatel reklamy.

Provozovatel TVsenior.cz si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit, nebo přerušit zveřejňování jakékoliv reklamy bez udání důvodu.