Jste zde

Domů

Zkrácený záznam 2. jednání zastupitelstva MČ Praha 7

Zkrácený záznam 2. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7, které se konalo v pondělí dne 4. března 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

☀ Přenosy i následné záznamy realizuje MČ Praha 7. Přenos a následný záznam zasedání 2. řádného zasedání byl tentokrát pořízen až cca. 30 minut po zahájení projednávání jednotlivých bodů. Chyba proto není na straně www.tvpraha7.cz

Projednány byly následující body:
Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1. Zahájení – schválení programu
2. Volba návrhového výboru
3. NÁVRH na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7 – č.1200
4. NÁVRH aktualizovaného dokumentu „Pravidla pro půdní vestavby, půdní nástavby a nástavby objektů v památkové zóně na území městské části Praha 7“ – č.1221
5. NÁVRH na odpis pohledávky ze souboru vydaných faktur bývalou správní firmou CENTRA a.s. za období od roku 2010 do roku 2012 a odpis pohledávky za Společenství domu Na ovčinách č. p. 970, Praha 7, IČO: 75100908, v návaznosti na schválenou Dohodu o narovnání dle usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0726/18-R ze dne 09. 10. 2018 – č.1224
6. NÁVRH na svěření technologicky funkčního celku nemovitostí U Uranie 14/1576 (stavba občanského vybavení – školské zařízení) do správy MČ Praha 7 – č.1222
7. NÁVRH na opakování veřejné dobrovolné dražby souboru zbylých pohledávek z pronájmu nemovitých věcí Bytového podniku v Praze 7, s.p. v likvidaci – č.1228
8. INFORMACE o postupu likvidace Bytového podniku v Praze 7, státní podnik v likvidaci, za rok 2018 – č.1223
9. NÁVRH na uzavření Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 7 a společnostmi Člověk v tísni o.p.s. a 7U s.r.o.
10. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1220
11. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 – č.1225
12. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7 (bude k dispozici po posledním kontrolním dni dne 26.02.2019 z důvodu aktuálnosti) – č.1229
13. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1226
14. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1227
15. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1232
16. Dopisy, adresované Z MČ P7
17. Různé
18. Závěr

Reklama
TVsenior.czPomozte obnovit Letenský kolotočPro foťák